Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K článku Fr. Všetičky „Kompozice Bezručova Bernarda Žára“

BHk (= Bohuslav Havránek)

[Chronicles]

(pdf)

К статье Ф. Вшетички «Композиция стихотворения Безруча Бернард Жар» / A propos de l’article «Kompozice Bezručova Bernarda Žára» de Fr. Všetička

Tento článek vyšel v posledním čísle loňského ročníku našeho časopisu (36, 1975). Došlo však k nepříjemnému omylu ze strany autora. Svůj článek buď přecenil, nebo nedocenil a poslal jej — neobvyklým a v podstatě nepřípustným způsobem — našemu časopisu, ačkoli tento článek — kromě nepatrných detailů zcela totožný — vyšel v Listech Památníku Petra Bezruče, č. 1—2, podle tisku 30. list. 1972 (podle sdělení redakce Listů, která nás na tuto nemilou situaci upozornila, koncem r. 1973). Fr. Všetička zaslal rukopis svého článku redakci SaS koncem r. 1974. Měl tedy dost času [254]na to, aby se redakci SaS omluvil a požádal ji, aby jeho článek nepublikovala. To bohužel neučinil, naopak velmi naléhal na to, aby jeho článek u nás vyšel. Jeho naléhání — ze špatného svědomí (?) — mělo takovou formu, že by jej redakce autorovi patrně byla vrátila, kdyby nešlo o dobrý článek o Petru Bezručovi.

Některá publikační střediska poslední dobou požadují na autorech zaslaných článků striktní prohlášení, že příspěvek je originální, samostatný a nebyl uveřejněn nebo zadán jinde. Pokládám takový postup za poněkud urážlivý pro autora a za projev nedůvěry k němu, ale případ Fr. Všetičky — snaha uveřejnit svůj článek zhruba současně ve dvou domácích časopisech — mě poučil, že přece jsou autoři, u nichž by to bylo třeba. Ale na druhé straně za dobu vycházení Slova a slovesnosti (od r. 1935) je to první případ (!) svého druhu. Proto jedna „vzácná“ černá ovce nepodrazí mou důvěru v autory, i mladé; avšak Fr. Všetička si musí být vědom, že časopis SaS je pro něho uzavřen.

Je mi velmi smutno, že po tak dlouhé činnosti redaktorské a učitelské musím psát o mladém autorovi a — ne neschopném — tak nemilou noticku.

Slovo a slovesnost, volume 37 (1976), number 3, pp. 253-254

Previous Milan Romportl, Karel Horálek: Poznámka k redakční poznámce

Next Redakční poznámka