Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Redakční poznámka

[Notice]

(pdf)

-

Prosíme naše čtenáře, aby laskavě omluvili v 2. čísle tohoto ročníku tiskové chyby, které vznikly z technických důvodů.

Slovo a slovesnost, volume 37 (1976), number 3, p. 254

Previous BHk (= Bohuslav Havránek): K článku Fr. Všetičky „Kompozice Bezručova Bernarda Žára“

Next Karel Svoboda: Souvětná stavba se zřetelem ke spojovacím výrazům v jazyce Františka Palackého