Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Za prof. E. Wüsterem

Miroslav Roudný

[Chronicles]

(pdf)

В память профессора Э. Вюстера / Hommage à professeur E. Wüster

Dne 29. března 1977 zemřel ve Vídni ve věku 79 let prof. dr. Eugen Wüster. Mezi jazykovědci je profesor Wüster znám svou obsáhlou prací Internationale Sprachnormung in der Technik, která vyšla v několika vydáních, mezi jiným též rusky r. 1934 v Moskvě. Svou vědeckou činnost zasvětil otázkám teorie vědecké a technické terminologie. První vyzvedl význam terminologie pro aplikovanou lingvistiku a pro rozvoj vědy a techniky. V posledních letech přednášel o teorii terminologie na vídeňské univerzitě jako řádný profesor a byl ve světovém měřítku znám jako přední odborník v těchto otázkách. Velmi úzce spolupracoval se sovětskými jazykovědci a několikrát navštívil Sovětský svaz.

Slovo a slovesnost, volume 38 (1977), number 3, p. 256

Previous Rudolf Šrámek: Retrográdní slovník místních jmen v Čechách

Next Vladimír Skalička: P. Trost sedmdesátníkem