Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Polská konference o jazyce a společnosti

Ivan Lutterer

[Chronicles]

(pdf)

Польская конференция о языке и обществе / Une conférence polonaise sur la langue et la société

Pod názvem Jazyk a společnost byla ve dnech 11.—13. dubna 1978 uspořádána konference lingvistů z vysokoškolských a akademických pracovišť celého Polska. Pořadatelem této sociolingvistické konference, jež se konala v rekreačním středisko Kozubnik v Žywieckých Beskydech, byla Slezská univerzita v Katovicích. Konferenci společně organizovaly Institut polského jazyka a Institut obecné jazykovědy se sídlem v Sosnovci. V atmosféře, která byla velice příznivá volné výměně názorů i o otázkách nejožehavějších, odezněly zajímavé referáty o sociolingvistice jako teorii jazykového úzu (K. Polański), o sociálním rozrůznění jazyka (W. Lubaś), o funkčních variantách jazyka v sportovním prostředí (J. Ożdżyński), o výzkumu mluvy humanitní inteligence Varšavy (H. Kurkowská), o výslovnosti varšavské inteligence rolnického původu (J. Fabisiak), o skladbě vizuálního obrazu a syntaxi přirozeného jazyka (R. Wyborski), o sociální podmíněnosti jazykových stylů (T. Skubalanka, S. Grabias), o typologii vztahů jazyka a společnosti v současné němčině (W. Kaniuka), o normativní jazykovědě a sociolingvistice (F. Nieckula), o jazykovém kalku jako fenoménu sociolingvistickém (J. Dąbrowská), o individualizaci a typizaci jazyka v ontogenezi (M. Kielar), o otázkách psychofonetiky a sociofonetiky (B. Rocławski), o frazeologii sociálních nářečí ve Štětíně (J. Węgier), o výpůjčkách v psané polštině (M. Zarębina, M. Rachwałowá), o polské mluvě šoférské (S. Kania), o mezinárodních vztazích a jejich odrazu v jazyku politiky (J. Bralczyk), o obrazech textů v procesu komunikace (J. Banach). Autor zprávy, který byl jediným zahraničním účastníkem konference, hovořil o možnosti odrazu tzv. národní povahy v jazyce.

Námětová pestrost svědčila o šíři zájmů polských jazykovědců a byla příležitostí k tomu, aby projevili svůj tradiční temperament jako řečníci i jako vášniví diskutéři. Největší přínos konference byl v tom, že pomohla prověřit nosnost řady nových metodických přístupů k řešení sociolingvistické problematiky.

Slovo a slovesnost, volume 40 (1979), number 1, p. 80

Previous Antonín Tejnor: Slovník slovanské lingvistické terminologie

Next Propozice a stanoviska mluvčího k jejímu obsahu