Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Upozornění

[Notice]

(pdf)

-

Redakce Slova a slovesnosti prosí své přispěvatele, aby veškerou korespondenci posílali na adresu redakce: Letenská 4, 118 51 Praha 1.

Slovo a slovesnost, volume 45 (1984), number 3, p. 256

Previous Jan Petr: Rusko-litevský frazeologický slovník

Next Miroslav Komárek: Prefixace a slovesný vid (K prefixům prostě vidovým a subsumpci)