dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Časové otázky současné spisovné slovenštiny

[Discussion]

(pdf)

-

Redakce si vyžádala o těchto otázkách samostatné projevy od tří Slováků, representujících trojí charakteristický proud v dnešním kulturním životě slovenském a zejména v otázkách jazykové kultury slovenské: směr jazykovědného odboru Matice slovenské, skupinu kol časopisu Dav a stanovisko, pramenící z hnutí hlasistického. Redakce sama bude míti ještě příležitost vrátit se k těmto základním problémům.

Slovo a slovesnost, volume 1 (1935), number 3, p. 166

Previous Pavel Eisner: Stylisté o českém slohu: P. Eisner: Kritiky slov třeba

Next Ľudovít Novák: K problémom jazykovej kultúry na Slovensku