Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka redakce

[Notice]

(pdf)

-

V článku Igora Němce Vědecké a technické možnosti rozvoje české lexikografie v 1. čísle letošního ročníku autor uvedl, že ve výsledcích kvantitativního rozboru slovní zásoby Rukopisů a některých staročeských památek, publikovaných J. Králíkem a I. Nebeskou v r. 1987, nebyla zaznamenána jeho spolupráce na slovnědruhové klasifikaci (srov. s. 53). Tvrzení I. Němce se však opírá jen o stati v knížce M. Těšilová a kol., O češtině v číslech, která měla vyhraněně popularizační cíl, takže do textu nemohly být zahrnuty žádné bližší podrobnosti a odkazy; naproti tomu ve vědeckém pojednání o této problematice, uveřejněném v 5. svazku řady Prague Studies in Mathematical Linguistics již v r. 1967, účast odborníků z oddělení pro dějiny českého jazyka Ústavu pro jazyk český výslovně zmíněna je. J. Králíka a I. Nebeskou mrzí Němcova poznámka také proto, že se dále naznačuje, jako by tato účast mohla být zamlčena z důvodů politických. Redakce se omlouvá všem uvedeným autorům, že včas na tento rozpor neupozornila, a nepředešla tak nedorozumění.

Slovo a slovesnost, volume 53 (1992), number 2, p. 160

Previous Jiří Černý: Konference o motivaci v jazyce – San Marino 1990

Next Pavel Jiráček: Prožitek zvuku a český verš