Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Objednací lístek

[Notice]

(pdf)

-

Objednávám předplatné časopisu Slovo a slovesnost

od čísla

počet kusů

Cena ročníku 1997: 160 Kč / 4 čísla v ročníku (cena je uvedena vč. obyčejného poštovného)

Jméno

Firma

Adresa

 

 

PSČ

IČO

Telefon

DIČ

Fax

Prosím o zaslání složenky ANO/NE

Výtisky si přeji zasílat doporučeně za zvýšenou sazbu poštovného ANO/NE

Datum

Podpis/razítko

 

Slovo a slovesnost, volume 58 (1997), number 3, p. 239

Previous Vážení čtenáři,

Next Časopisy vydávané Ústavem pro jazyk český AV ČR a distribuované firmou MYRIS TRADE, s.r.o., P.O. Box 2, 142 00 Praha 4