Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Oprava

rd (= Redakce), F. D. (= František Daneš)

[Chronicles]

(pdf)

-

V minulém čísle jsme ve stati Zdeněk Nejedlý a česká jazykověda otiskli článek akademika Zd. Nejedlého Škůdci českého jazyka. Článek jsme přetiskli z Varu doslova, i s tiskovou chybou, která nám unikla a o jejíž dodatečné opravení čtenáře prosíme. V 2. odstavci (str. 10.) má být ve větě „Ale nejde jen o to, jde i obratově o různý smysl těch dvou vět“ místo obratově obsahově.

rd

 

Ve svém článku Dickens v novém překladě, uveřejněném v posledním dvojčísle minulého ročníku Slova a slovesnosti, vytýkal jsem v poznámce pod čarou na str. 163 našim anglicko-českým slovníkům, že neuvádějí u hesla geranium význam „pelargonie“. Dodatečně jsem však zjistil, že toto mé tvrzení není zcela oprávněno, neboť OsičkůvPoldaufův Velký anglicko-český slovník výraz „pelargonie“ uvádí. Rád tento svůj omyl opravuji.                                                                  F. D.

Slovo a slovesnost, volume 14 (1953), number 2, p. 96

Previous rd (= Redakce): K překladatelské problematice,

Next Redakce: Dr Adolf Kellner