dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Dodatek k Tylově zprávě o bibliografických pracích z oboru jazykovědy slovanské v letech 1945—1955

Vilém Fried

[Chronicles]

(pdf)

-

K první části uvedené zprávy (SaS 17, 1956, 53 n) je třeba doplnit bibliografický soupis Years Work i Modern Language Studies, který vydává Modern Humanities Resarch Association v Cambridži v nakladatelství Cambridge University Press. Do roku 1940 vyšlo deset svazků, které uvádějí bibliografii literárních a linguistických prací z němčiny, romanistiky (francouzštiny, hispanistiky a střední latiny) a jen velmi málo přihlížely k slavistice. Od roku 1951 však vychází tato serie znovu v mnohem úplnější podobě. Počínaje XI. svazkem, který podává přehled prací v letech 1940—49 z oborů germanistiky (němčiny, skandinavistiky), romanistiky (středověké latiny, francouzštiny, španělštiny), ale také slavistiky (polštiny, češtiny, slovenštiny). V této serii vyšlo do r. 1955 dalších pět svazků. Poslední svazek XVI na rok 1954 obsahuje bibliografii těchto slovanských jazyků: čeština, slovenština, polština, ruština (od XIII. sv.), srbština, charvátština, slovinština (od XV. sv.). Za českou a slovenskou bibliografii odpovídá cambridžský bohemista Robert Auty. Bibliografie je cenná proto, že zachycuje také filologické a literárně historické práce uvedených slovanských jazyků, které jsou publikovany v západních zemích. Jednotlivé položky jsou stručně komentované a odrážejí také názory bibliografa (na př. uvádí se vždy, jde-li o marxistický výklad). — V třetí části, kde Zd. Tyl uvádí řadu individuálních bibliografií (s. 62—63), byl opomenut Soupis prací Bohumila Trnky, který k jeho šedesátinám sestavil J. Nosek (ČMF 87, 1955, s. 103—113; v něm najde bohemista stejně jako v bibliografii prací V. Mathesiuse a J. Janka řadu důležitých příspěvků k fonologii češtiny, českému pravopisu atd.

Slovo a slovesnost, volume 17 (1956), number 2, p. 128

Previous Jan Svoboda: První slovanský časopis pro studium vlastních jmen

Next František Ryšánek: Dvě mylná hesla v slovnících starší češtiny (Předpona nepřě- a adjektivum tští)