Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Předsednictvu vlády Republiky československé

Zdeněk Nejedlý, František Šorm

[Articles]

(pdf)

-

PŘEDSEDNICTVU VLÁDY REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

 

V PRAZE

 

                                                                             Praha, 13. listopadu 1957

 

 

 

 

Vážení soudruzi,

v těžké a přebolestné chvíli, kdy naše vlast byla postižena krutou ztrátou — odchodem presidenta republiky soudruha Antonína Zápotockého, připojuje se také Československá akademie věd k hlubokému smutku všeho našeho lidu. Dobře víme, co znamenal veliký zesnulý pro výstavbu socialismu u nás a jak živé porozumění měl vždycky také pro rozvoj kultury a zejména vědy.

Věrný syn dělnické třídy a jeden z předních zakladatelů Komunistické strany Československa přispěl jedinečně svým státnickým rozhledem, osobní rozvahou a moudrostí k rozkvětu celého našeho života, zaměřeného k práci a míru. Československá akademie věd nikdy nezapomene na jeho příklad. Pevně spjata s Komunistickou stranou Československa, s vládou Národní fronty a s veškerým naším lidem bude i dále plnit jeho nesmrtelný odkaz.

 

Čest jeho práci a památce!

 

 

Ministr akademik Zdeněk Nejedlý v. r.,                               Akademik F. Šorm,

            president ČSAV                                        hlavní vědecký sekretář ČSAV

Slovo a slovesnost, volume 18 (1957), number 4

Previous Zdeněk Nejedlý, František Šorm: Politické byro ÚV KSČ

Next Zdeněk Nejedlý, František Šorm: Soudružka Marie Zápotocká