Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 1

Articles

Pavel Machač, Magdalena Zíková: Parallel articulation: the phonetic base and the phonological potentiality

21 Jan Chromý: Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě

Discussion

39 Lucie Jílková: Vejdu do pokoje svých synů a ptám se šeptem: „Spíš?“: K možnostem výzkumu šeptání v běžné komunikaci

Book reviews

59 Jiří Kraus: Inna Tylkowski: Vološinov en contexte: Essai d’épistémologie historique

65 Irena Vaňková: Alena Bohunická: Variety metafory

71 Zuzana Děngeová, Michaela Lišková, Zdeňka Opavská, Vojtěch Veselý: Klára Buzássyová – Bronislava Chocholová – Nicol Janočková (eds.): Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika): Na počesť Alexandry Jarošovej

Notice

78 Call for papers: 4th International Language Management Symposium: Reconsidering ‘the process’ in Language Management

80 Centrum akademického psaní

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 2

Articles

83 Sau Kuen Fan: Accustomed language management in contact situations between Cantonese speaking Hong Kong employers and their Filipino domestic helpers: A focus on norm selection

107 Martin Havlík, Lucie Jílková, Veronika Štěpánová: Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika v Českém rozhlase

129 Jaroslav David, Michal Semian: Bohemian Manchester, Moravian Klondike and Silesian Versailles: Attributive structures of foreign place names in contemporary Czech journalism

Book reviews

148 Lenka Fárová, Jan Dlask: Jan Blommaert – Sirpa Leppänen – Päivi Pahta – Tiina Räisänen (eds.): Dangerous Multilingualism: Northern Perspectives on Order, Purity and Normality

Chronicles

154 Marián Sloboda: Ivo Vasiljev osmdesátiletý

156 Vít Dovalil: Konec kodifikace? Zpráva z würzburské konference

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 3

Articles

163 Šárka Zikánová, Lucie Poláková, Pavlína Jínová, Anna Nedoluzhko, Magdaléna Rysová, Jiří Mírovský, Eva Hajičová: Zachycení výstavby textu v Pražském závislostním korpusu

198 Václava Kettnerová, Markéta Lopatková, Jarmila Panevová: Shoda doplňku v reflexivních konstrukcích v češtině

Discussion

215 Dita Frantíková: Spatial cases in Hittite: 100 years since Bedřich Hrozný’s deciphering of the Hittite language

Book reviews

232 Daniela Slančová: Erzsébet Barát – Patrick Studer – Jiří Nekvapil (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity

Chronicles

238 Neil Bermel: V práci anglicky?

Slovo a slovesnost, volume 76 (2015), number 4

Notice

242 Grammatyka Cžeska

Articles

243 Aleš Bičan: Kvantitativní fonotaktická analýza názvů českých obcí a jejich částí

Discussion

265 Jiří Nekvapil: A premature retrospective: An interview with František Daneš, September 21, 1988

Book reviews

297 Petr Nejedlý: Miroslav Komárek: Dějiny českého jazyka

303 Jaroslav David: Robert Dittmann – Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny

Chronicles

308 Lisa Fairbrother: Memories of J. V. Neustupný

311 Kamil Barbierik, Vladimír Jarý, Pavla Kochová, Michaela Lišková: 16. kongres Euralexu v Itálii

Bibliography

315 Jana Papcunová: Slovo a slovesnost: Bibliografický soupis k ročníkům 51 (1990) – 75 (2014)