Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archiv - seznam ročníků

Slovo a slovesnost, ročník 76 (2015), číslo 1

Články

Pavel Machač, Magdalena Zíková: Parallel articulation: the phonetic base and the phonological potentiality

21 Jan Chromý: Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě

Rozhledy

39 Lucie Jílková: Vejdu do pokoje svých synů a ptám se šeptem: „Spíš?“: K možnostem výzkumu šeptání v běžné komunikaci

Recenze

59 Jiří Kraus: Inna Tylkowski: Vološinov en contexte: Essai d’épistémologie historique

65 Irena Vaňková: Alena Bohunická: Variety metafory

71 Zuzana Děngeová, Michaela Lišková, Zdeňka Opavská, Vojtěch Veselý: Klára Buzássyová – Bronislava Chocholová – Nicol Janočková (eds.): Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika): Na počesť Alexandry Jarošovej

Sdělení redakce

78 Call for papers: 4th International Language Management Symposium: Reconsidering ‘the process’ in Language Management

80 Centrum akademického psaní

Slovo a slovesnost, ročník 76 (2015), číslo 2

Články

83 Sau Kuen Fan: Accustomed language management in contact situations between Cantonese speaking Hong Kong employers and their Filipino domestic helpers: A focus on norm selection

107 Martin Havlík, Lucie Jílková, Veronika Štěpánová: Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika v Českém rozhlase

129 Jaroslav David, Michal Semian: Bohemian Manchester, Moravian Klondike and Silesian Versailles: Attributive structures of foreign place names in contemporary Czech journalism

Recenze

148 Lenka Fárová, Jan Dlask: Jan Blommaert – Sirpa Leppänen – Päivi Pahta – Tiina Räisänen (eds.): Dangerous Multilingualism: Northern Perspectives on Order, Purity and Normality

Kronika

154 Marián Sloboda: Ivo Vasiljev osmdesátiletý

156 Vít Dovalil: Konec kodifikace? Zpráva z würzburské konference

Slovo a slovesnost, ročník 76 (2015), číslo 3

Články

163 Šárka Zikánová, Lucie Poláková, Pavlína Jínová, Anna Nedoluzhko, Magdaléna Rysová, Jiří Mírovský, Eva Hajičová: Zachycení výstavby textu v Pražském závislostním korpusu

198 Václava Kettnerová, Markéta Lopatková, Jarmila Panevová: Shoda doplňku v reflexivních konstrukcích v češtině

Rozhledy

215 Dita Frantíková: Spatial cases in Hittite: 100 years since Bedřich Hrozný’s deciphering of the Hittite language

Recenze

232 Daniela Slančová: Erzsébet Barát – Patrick Studer – Jiří Nekvapil (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity

Kronika

238 Neil Bermel: V práci anglicky?

Slovo a slovesnost, ročník 76 (2015), číslo 4

Sdělení redakce

242 Grammatyka Cžeska

Články

243 Aleš Bičan: Kvantitativní fonotaktická analýza názvů českých obcí a jejich částí

Rozhledy

265 Jiří Nekvapil: A premature retrospective: An interview with František Daneš, September 21, 1988

Recenze

297 Petr Nejedlý: Miroslav Komárek: Dějiny českého jazyka

303 Jaroslav David: Robert Dittmann – Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny

Kronika

308 Lisa Fairbrother: Memories of J. V. Neustupný

311 Kamil Barbierik, Vladimír Jarý, Pavla Kochová, Michaela Lišková: 16. kongres Euralexu v Itálii

Bibliografie

315 Jana Papcunová: Slovo a slovesnost: Bibliografický soupis k ročníkům 51 (1990) – 75 (2014)