Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 3

Články

195 Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová: The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR

214 Lucia Dančišinová: Preferencie pri výbere anglických uvádzajúcich slovies v záverečných prácach slovenských študentov anglistiky

Rozhledy

226 Alena Macurová: Fundovaně, nově, inspirativně: o stylu a stylistice

237 Jiří Homoláč, Kamila Mrázková: Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí

Recenze

254 Jana Hoffmannová: Ondřej Sládek: Jan Mukařovský: Život a dílo

260 Bohumil Fořt: Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda

263 Martin Šemelík, Tomáš Koptík: František Štícha: Česko-německá srovnávací gramatika

269 Martin Janečka: Martin Haspelmath – Andrea D. Sims: O čem je morfologie

Kronika

276 Jasňa Pacovská: Bohemistická konference v Liberci