Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, ročník 80 (2019), číslo 4

Články

243 Jiří Homoláč, Kamila Mrázková: „S dovolením si na svém soukromém Twitteru budu dál psát, co chci“: Míšení diskurzních praktik a identit v twitterových účtech českých novinářů a vyjednávání jejich soukromého charakteru

265 Luboš Veselý, Vojtěch Veselý: Negative-mutational verbs and presupposition in Czech

285 Pavel Štichauer: Ohrožená komplexita: smíšené systémy perifrastického časování v některých italských dialektech

Rozhledy

306 Jana Straková, Milan Straka, Jan Hajič, Martin Popel: Hluboké učení v automatické analýze českého textu

Recenze

328 Jiří Nekvapil, Martin Havlík: Rebecca Clift: Conversation Analysis

334 Petr Kaderka: David McNeill: Why We Gesture: The Surprising Role of Hand Movements in Communication

340 Daniel Rusek, Dan Faltýnek: Robert C. Berwick – Noam Chomsky: Why Only Us: Language and Evolution

Kronika

346 Eva Hajičová, Jarmila Panevová: Odešel významný český lingvista, Petr Sgall

Sdělení redakce

349 Obsah ročníku 80/2019

dalaman airport transfers