Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, ročník 79 (2018), číslo 1

Články

James Wilson: Salience and second dialect acquisition

27 Jana Šindlerová, Vladislav Kuboň, Aleš Tamchyna, Kateřina Veselovská: Alternace konstrukcí s aktorem a instrumentem v paralelním česko-anglickém závislostním korpusu

Rozhledy

47 Richard Změlík: Kvantitativní a korpusový výzkum v literární vědě: možnosti a přístupy

Recenze

66 Petr Zemánek: Abdulkafi Albirini: Modern Arabic Sociolinguistics: Diglossia, Variation, Codeswitching, Attitudes and Identity

70 Jan Dlask, Lenka Fárová: Mia Halonen – Pasi Ihalainen – Taina Saarinen (eds.): Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and Multi-sited Comparison

76 Zdeňka Hladká: František Čermák – Jan Holub (eds.): Slovník české frazeologie a idiomatiky, 5: Onomaziologický slovník

Sdělení redakce

80 Acta onomastica