Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, ročník 79 (2018), číslo 2

Články

83 Jakub Češka: Zrod Hrabalova spisovatelství: Lektorské řízení Hrabalovy tvorby v nakladatelství Československý spisovatel v první polovině šedesátých let

122 Pavel Sojka: Konkurence variant oni sázejí a oni sází – historie a současnost

Rozhledy

141 Kamila Mrázková, Jiří Homoláč: Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny

Recenze

157 Marek Nekula: Jana Marková: Religiöse Konzepte im tschechischen nationalen Diskurs (1860–1885)

162 Stephanie Rudwick: Nkonko M. Kamwangamalu: Language Policy and Economics: The Language Question in Africa

Kronika

167 Bohumil Vykypěl: In memoriam Mirek Čejka (31. 8. 1929 – 27. 12. 2017)