Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, ročník 80 (2019), číslo 3

Články

163 Alexander Andrason: A pseudo-coordinated Serial Verb Construction “wziąć i V2” in Polish

192 Silvie Cinková, Anežka Náhlíková: Žánrová preference v narativech dětí mladšího školního věku

Rozhledy

215 Igor Pilshchikov: The Prague School on a global scale: a Coup d’œil from the East

Recenze

229 Sándor János Tóth: Dick Smakman: Discovering Sociolinguistics: From Theory to Practice

233 Ondřej Šefčík, Blanka Čapková: Arnošt Lamprecht: Ke kořenům jazyků

Kronika

237 Vít Dovalil: Za Ulrichem Ammonem (3. 7. 1943 – 3. 5. 2019)

Sdělení redakce

240 Call for papers