Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, ročník 83 (2022), číslo 2

Články

83 Sara Košutar, Ana Matić Škorić: Who is likely to be rementioned? An experimental study of implicit causality bias in Croatian

103 Beata Jarosz: The professional language of Polish journalists in a diachronic perspective

Rozhledy

122 Jan Křivan, Jana Šindlerová: Změny v morfologické anotaci korpusů řady SYN: nové možnosti zkoumání české gramatiky a lexikonu

Recenze

146 Markus Giger: Patrick Sériot (ed.): Le nom des langues en Europe centrale, orientale et balkanique

152 Jasňa Pacovská, Alex Röhrich: Anna Christou: Žena v českém tradičním obrazu světa: Etnolingvistická studie

Kronika

158 Jiří Nekvapil: Björn Jernudd osmdesátiletý