Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, ročník 79 (2018), číslo 4

Články

263 Martina Šmejkalová: František Trávníček (1888–1961): poznámky k životu a dílu

293 Václav Cvrček, Zuzana Komrsková, David Lukeš, Petra Poukarová, Anna Řehořková, Adrian Jan Zasina: Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza

Rozhledy

322 Jakub Kopecký: Argumentace v jazykové interakci

Recenze

345 Petr Kaderka, Jiří Nekvapil: Richard Fitzgerald – William Housley (eds.): Advances in Membership Categorisation Analysis

351 He Shanhua: Li Yuming: Language Planning in China

357 Věra Dvořáčková: Jiří Zeman: Padesát let pobočky Jazykovědného sdružení v Hradci Králové (1965–2015)

Kronika

361 Helena Özörencik: Konference o standardizaci v „globální“ perspektivě

Sdělení redakce

364 ANNOUNCEMENT: 6th International Language Management Symposium

365 Obsah ročníku 79/2018