Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, ročník 82 (2021), číslo 4

Články

263 Magda Ševčíková: Bezpříponová substantiva a vyjadřování vidového protikladu u příbuzných sloves

289 Karel Komárek: Slovosled sylabotónického verše v češtině

Recenze

321 Jiří Nekvapil: Ofelia García – Nelson Flores – Massimiliano Spotti (eds.): The Oxford Handbook of Language and Society

326 Petr Kaderka, Jakub Kopecký: Dirk vom Lehn: Ethnomethodologische Interaktionsanalyse: Videodaten analysieren und die Organisation von Handlungen darstellen

Kronika

333 Anna Maria Perissutti: Za Andreou Trovesim (9. 6. 1971 – 10. 6. 2021)

336 Szilárd Sebők: Medzinárodná konferencia o jazykových problémoch a ich manažmente

Sdělení redakce

341 Obsah ročníku 82/2021