Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, ročník 78 (2017), číslo 4

Sdělení redakce

282 Redakce: Redakční oznámení

Články

283 František Tůma: Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy

305 Konstantin Lifanov: Asymetrická divergencia spisovnej slovenčiny a spisovnej češtiny na slovotvornej rovine

322 Petr Plecháč, Jaroslava Hlaváčová, Kristýna Merthová, Robert Kolár: Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji

Recenze

333 Ondřej Slówik: Katharina König: Spracheinstellungen und Identitätskonstruktion: Eine gesprächsanalytische Untersuchung sprachbiographischer Interviews mit Deutsch-Vietnamesen

337 Ondřej Dufek: Soňa Schneiderová: Analýza diskurzu a mediální text

343 Ekaterina Lapshinova-Koltunski, Maciej Ogrodniczuk: Šárka Zikánová – Eva Hajičová – Barbora Hladká – Pavlína Jínová – Jiří Mírovský – Anna Nedoluzhko – Lucie Poláková – Kateřina Rysová – Magdaléna Rysová – Jan Václ: Discourse and Coherence: From the Sentence Structure to Textual Relations

349 Jiří Mírovský: Petr Pořízka: Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat: metody, modely, nástroje

Kronika

353 Vít Dovalil: Pluricentrické jazyky a jejich nedominantní variety

356 Magdalena Hanusková: 1st International Conference on Sociolinguistics 2016