Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, ročník 79 (2018), číslo 3

Články

171 Magda Ševčíková, Jarmila Panevová: Hranice flektivní a derivační morfologie: Případ předpony po- u českých sloves

199 Radek Skarnitzl: Fonetická realizace slovního přízvuku u delších slov v češtině

Rozhledy

217 Anna Čermáková, Marie Kopřivová: Korpusový výzkum mluveného jazyka na příkladu češtiny a angličtiny: současný stav

Recenze

241 Petr Mareš: Kirsten Adamzik: Textlinguistik: Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven

247 Lisa Fairbrother: Georges Lüdi, Katharina Höchle Meier & Patchareerat Yanaprasart (eds.): Managing Plurilingual and Intercultural Practices in the Workplace: The Case of Multilingual Switzerland

251 Helena Özörencik: István Lanstyák – Gabriela Múcsková – Jozef Tancer (eds.): Jazyky a jazykové ideológie v kontexte viacjazyčnosti na Slovensku

Kronika

256 Halina Zawiszová, Jiří Nekvapil: Páté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu