Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, ročník 82 (2021), číslo 2

Články

95 Martin Ološtiak, Marta Vojteková: Kompozitnosť a kompozícia: príspevok k charakteristike zložených slov na materiáli západoslovanských jazykov

118 Veronika Kloudová: O výjimkových frázích v češtině

139 Tomáš Duběda: K typologii ekvivalentů v právním překladu

Recenze

159 Helena Lohrová: František Tůma: Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy

164 Tomáš Svoboda: Martin Konvička – Pavla Rašnerová – Michaela Zborníková: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí

Kronika

170 Petr Karlík: Miroslav Grepl (14. 4. 1929 – 3. 4. 2021)

Sdělení redakce

175 Výzva

176 Call for Abstract