Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, volume 83 (2022), number 3

Articles

163 František Tůma: “Okay, so, moving on to question two”: Achieving transitions from one item to another in paired EFL speaking tasks

188 Алла Архангельская: The transformational potential of the phraseological unit of nastupat’ na grabli (“stepping on the rake”) in contemporary Russian media discourse

Discussion

213 Marek Jakoubek: On the Romani Studies work of Jiří Lípa

Book reviews

227 Richard Holaj: Aleš Bičan, Tomáš Duběda, Martin Havlík, Veronika Štěpánová: Fonologie českých anglicismů

Chronicles

231 Oľga Orgoňová: Za profesorom Janom Kořenským

233 Roman Soóky: Jubilujúci Juraj Dolník

236 Martin Šemelík, Marie Vachková: 58. konference Leibnizova ústavu pro německý jazyk

Notice

240 Josef Dobrovský Fellowship