Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, volume 79 (2018), number 1

Articles

James Wilson: Salience and second dialect acquisition

27 Jana Šindlerová, Vladislav Kuboň, Aleš Tamchyna, Kateřina Veselovská: The actor instrument alternation in a parallel Czech-English dependency treebank

Discussion

47 Richard Změlík: Quantitative and corpus research in literary studies: Possibilities and approaches

Book reviews

66 Petr Zemánek: Abdulkafi Albirini: Modern Arabic Sociolinguistics: Diglossia, Variation, Codeswitching, Attitudes and Identity

70 Jan Dlask, Lenka Fárová: Mia Halonen – Pasi Ihalainen – Taina Saarinen (eds.): Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and Multi-sited Comparison

76 Zdeňka Hladká: František Čermák – Jan Holub (eds.): Slovník české frazeologie a idiomatiky, 5: Onomaziologický slovník

Notice

80 Acta onomastica