Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, volume 81 (2020), number 4

Articles

243 Václava Kettnerová, Markéta Lopatková: On the expression of mutuality in Czech

269 Tereza Hejdová, Miloslava Vajdlová: Deverbality versus deadjectivity: on the possibilities of interpreting nouns with an action symptom (focusing on the period of Old and Middle Czech)

Discussion

283 František Tůma: A reception study of the Czech edition of Auer’s Linguistic Interaction

Book reviews

306 Hana Srpová: Světla Čmejrková: Jazyk a dialog: Výbor z textů

311 Martina Berrocal: Martin Hájek – Petr Kaderka – Jiří Nekvapil – Tomáš Samec: Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti

Chronicles

317 Olga Müllerová, Lucie Jílková: Jana Hoffmannová turns 70

324 Ivana Bozděchová, Božana Niševa: Olga Martincová turns 75

Notice

331 3rd International Conference on Sociolinguistics. Diversities, New Media and Language Management

332 7th International Language Management Symposium

333 Volume 81/2020: Contents

dalaman airport transfersdalaman transfers