Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, volume 78 (2017), number 3

Articles

195 Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová: The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR

214 Lucia Dančišinová: Preferences in the selection of reporting verbs in theses by Slovak students of English Language

Discussion

226 Alena Macurová: On style and stylistics: An informed, new and inspiring perspective

237 Jiří Homoláč, Kamila Mrázková: Critical Discourse Analysis reintroduced into the Czech context

Book reviews

254 Jana Hoffmannová: Ondřej Sládek: Jan Mukařovský: Život a dílo

260 Bohumil Fořt: Dušan Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda

263 Martin Šemelík, Tomáš Koptík: František Štícha: Česko-německá srovnávací gramatika

269 Martin Janečka: Martin Haspelmath – Andrea D. Sims: O čem je morfologie

Chronicles

276 Jasňa Pacovská: Czech linguistics conference in Liberec