Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a slovesnost, volume 81 (2020), number 2

Articles

91 Zsófia Ludányi: Language ideologies in contemporary Hungarian organized medical language management

111 Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová: The Old Czech language in historical fiction: A reflection on a linguistic construct

126 Jakub Češka: The emotional anchoring of the poetics of Milan Kundera

Book reviews

145 Petr Kaderka: Stanislava Fedrová – Alice Jedličková: Viditelné popisy: Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce

150 Jan Králík: Radovan Garabík – Mária Šimková (eds.): Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu

Chronicles

154 Petr Kaderka, Jiří Nekvapil, František Tůma: Ethnomethodology conference in Mannheim

dalaman airport transfers