Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Diskuse o zásadách pravopisu

[Články]

(pdf)

-

Každá úprava pravopisu má dosah nejen praktický, ale i teoretický; o teoretický podklad se má opírat, ovšem na druhé straně důslednému provedení často brání zřetel k tradici (viz zde na s. 108), která sama je rovněž důležitým činitelem při ustálení pravopisu. — Pro tento význam teoretických otázek v pravopisu zahajuje náš časopis diskusi o zásadách našeho pravopisu. Jako první otiskuje příspěvky odborníků, kteří do teoretické problematiky pravopisu i do jeho úprav zasahovali, akad. Fr. Trávníčka, jednoho z vedoucích činitelů pravopisné komise, a prof. Jos. Vachka, člena této komise. Je proto pochopitelné, že oba autoři s úpravou pravopisu v zásadě souhlasí, nesouhlasí však ve všem s výkladem některých zásad a s některými podrobnostmi v jejich realizaci a navrhují, jak je vysvětlit přesněji a jasněji.

Slovo a slovesnost, ročník 21 (1960), číslo 2, s. 95

Předchozí Miroslav Renský: Funkce slabiky v jazykovém systému

Následující František Trávníček: Několikaslovná vlastní jména