Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Starší ročníky Slova a slovesnosti

Rd. (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

-

Upozorňujeme naše čtenáře, že ze starších ročníků Slova a slovesnosti má Nakladatelství ČSAV na skladě jen několik kompletů roč. 14 (1953) až 18 (1957). Z 19. ročníku (1958) je rozebráno 2. číslo. Rovněž ročník 20 (1959) je možno ještě koupit. Objednávky vyřizuje buď prodejna Nakladatelství ČSAV (Praha II, Václavské náměstí 34), anebo Poštovní novinová služba.

Slovo a slovesnost, ročník 21 (1960), číslo 2, s. 160

Předchozí stp (= Kolektiv oddělení pro teorii strojového překladu na filos. fak. Karlovy university): Logik o strojovém překladu

Následující Jaroslav Moravec: K otázkám jazykových vztahů na základě bilingvismu