Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Kniha o lingvistice a fonetice

Alena Skaličková

[Kronika]

(pdf)

Книга о лингвистике и фонетике / Un livre sur la linguistique et la phonétique

Pole dnešní obecné lingvistiky a fonetiky je tak široké, že je stěží možné odpovědně obsáhnout všechna odvětví i jejich současnou základní problematiku najednou. A přece se tento obtížný úkol podařilo s úspěchem zvládnout Švédu Bertilu Malmbergovi, profesoru fonetiky a řediteli fonetického ústavu university v Lundu. Jeho kniha Structural Linguistics and Human Communication (Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1963, řada Kommunikation und Kybernetik in Einzeldarstellungen, Band 2, 210 s.) je jedním ze současných nejlepších a nejobsažnějších úvodů do fonetiky a strukturální jazykovědy nebo — jak skromně uvádí podtitul knihy — „An Introduction into the Mechanism of Language and the Methodology of Linguistics“. Jde o úvod v obvyklém slova smyslu, tj. o dílo přinášející přehled současného stavu až k nejposlednějším výsledkům. A je to nejen autorův rozhled, ale také jasnost výkladu a logická výstavba, která činí z této práce víc než „úvod“ pro mladší lingvistické a fonetické pracovníky nebo pro pracovníky těch odvětví, která mají s lingvistickými vědami styčné body a musí se proto informovat a zajímat o lingvistické problémy i metody jejich řešení. Jde tu o syntézu pohledu na celou tu širokou oblast zahrnující nejrůznější otázky lidské komunikace.

V stručné zprávě uvádíme pro základní informaci názvy jednotlivých kapitol: I. Signs and Symbols. The Linguistic Sign. II. The Communication Process. III. Preliminary Expression Analysis. Acoustic and Psychological Variables. Information. IV. Segmentation. Forms of Expression. Oppositions and Distinctions. Paradigmatic Structures. V. Redundancy and Relevancy. Levels of Abstraction. VI. The Distinctive Feature Concept. The Binary Choice. VII. Syntagmatic Structures. Distribution and Probability. VIII. Content Analysis. IX. The Functions of Language. X. Perception and Linguistic Interpreta[298]tion. XI. Primitive Structures and Defective Language. XII. Linguistic Change.

Krátce shrnuto: Není-li vám mnohá literatura dosažitelná, nejste-li si jisti, až kam došel současný výzkum v některé z klíčových otázek, potýkáte-li se s novými důležitými termíny, které zřejmě byly už vysvětleny v tom, co se vám nedostalo do ruky nebo co nevíte, kde hledat, potřebujete-li si nějak utřídit tu záplavu názorů a problémů, které současné lingvistické vědy mají, nebo potřebujete-li se informovat co nejpřehledněji (a nejsnáze) o stavu současného výzkumu, přečtěte si Malmbergovu knihu.[1] Bude vás nejen spolehlivě informovat, ale ukáže vám zároveň také cesty a souvislosti s těmi oblastmi, kterými se třeba sami přímo nezabýváte, ale které s vaší specializací souvisejí. Konečně pak ty, kteří to potřebují (a není jich v lingvistice a ve fonetice málo), naučí logičtějšímu řazení faktů a jasnějšímu pohledu na ta odvětví, která takoví pracovníci často znají téměř jen z doslechu, ale přesto se i v nich někdy cítí být odborníky.


[1] V bibliografických poznámkách shrnutých na konci knihy jsou bohaté odkazy na díla, která se zabývají problémy jednotlivých kapitol.

Slovo a slovesnost, ročník 26 (1965), číslo 3, s. 297-298

Předchozí Jan Průcha: Matematická lingvistika v Polsku

Následující Eduard Beneš: Nový frazeologický slovník němčiny