dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nový časopis o matematické lingvistice

Bohumil Palek

[Kronika]

(pdf)

Новый журнал математической лингвистики / Une nouvelle revue consacrée à la linguistique mathématique

Krátce před zahájením pražského kolokvia o algebraické lingvistice a strojovém překladu vyšlo první číslo našeho nového časopisu The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics (rotaprintem, Universita Karlova v Praze). Časopis má zajistit rychlé informování čtenářů, především zahraničních, o rozvoji matematické lingvistiky a jejích aplikacích v Československu. Kromě původních článků přináší recenze, zejm. prací zahraničních.

První číslo obsahuje vedle programového úvodu zprávu o vývoji a současném stavu matematické lingvistiky (včetně statistické) v Československu, stručné obsahy některých článků z matematické lingvistiky publikovaných česky i řadu recenzí; v druhém čísle najdeme kromě zpráv a recenzí již některé práce původní.

Časopis vydává oddělení algebraické lingvistiky na filosofické fakultě v Praze v těsné spolupráci s Centrem numerické matematiky matematicko-fyzikální fakulty Karlovy university. Všechny příspěvky jsou publikovány anglicky nebo rusky. Ročně mají vyjít dvě čísla, a to prozatím v malém nákladu 250 výtisků (každé číslo v rozsahu asi 70 stran). Hlavním redaktorem časopisu je doc. dr. Petr Sgall; v redakci jsou zastoupena výše uvedená pracoviště a ÚJČ ČSAV.

Slovo a slovesnost, ročník 26 (1965), číslo 3, s. 304

Předchozí Jiří Levý: Konference o teorii verše v Brně

Následující rd (= Redakce): Bibliografie kvantitativní lingvistiky