dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Bibliografie kvantitativní lingvistiky

rd (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

Библиография количественной лингвистики за 1962 г. / La bibliographie de la linguistique quantitative

Státní knihovna ČSSR (Bibliografické středisko společenských věd) vydala jako 10. číslo svého seriálu bibliografií (Novinky literatury — jazykověda — literární věda, řada VI) bibliografii kvantitativní lingvistiky za r. 1962. Připravili ji pracovníci oddělení matematické a aplikované lingvistiky v Ústavu pro jazyk český ČSAV. Celkem 107 bibliografických údajů je uspořádáno do 12 okruhů podle využití kvantitativních matematických metod v různých oblastech lingvistiky, psychologie a poetiky. Bibliografie je anotovaná a informuje nejen o publikacích domácích, ale i zahraničních, často uveřejněných v časopisech a sbornících u nás málo dostupných. Orientaci usnadňuje autorský rejstřík.

Slovo a slovesnost, ročník 26 (1965), číslo 3, s. 304

Předchozí Bohumil Palek: Nový časopis o matematické lingvistice

Následující Josef Vachek: Slovo a slovesnost jako tribuna pražské školy jazykovědné v letech 1935—1943