dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka redakční

rd (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

-

Do tohoto čísla věnovaného prof. P. Trostovi k jeho šedesátinám nemohly být z technických důvodů zařazeny tyto příspěvky: Oldřich Leška - Pavel Novák, O chápaní „jazykového pojmenování“ a „jazykového usouvztažnění“ (K Mathesiově koncepci funkční lingvistiky); Miloš Dokulil, Zur Frage der Stelle der Wortbildung im Sprachsystem; Jan Patočka, Husserlův pojem názoru a prafenomén jazyka. Příspěvky budou otištěny v 1. čísle příštího ročníku našeho časopisu.

Slovo a slovesnost, ročník 28 (1967), číslo 4, s. 448

Předchozí Josef Vachek: Výroční zasedání Societas linguistica Europaea v Bruselu

Následující Oldřich Leška, Pavel Novák: O chápání „jazykového pojmenování“ a „jazykového usouvztažnění“ (K Mathesiově koncepci funkční lingvistiky)