Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka redakční

rd (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

-

Do tohoto čísla jsou zařazeny tři příspěvky věnované prof. P. Trostovi k jeho šedesátinám, které se z technických důvodů nedostaly do minulého čísla tomuto jubileu věnovaného. Jsou to tyto příspěvky: Oldřich Leška - Pavel Novák, O chápání „jazykového pojmenování“ a „jazykového usouvztažnění“ (k Mathesiově koncepci funkční lingvistiky); Miloš Dokulil, Zur Frage der Stelle der Wortbildung im Sprachsystem; Jan Patočka, Husserlův pojem názoru a prafenomén jazyka.

Slovo a slovesnost, ročník 29 (1968), číslo 1, s. 112

Předchozí rd (= Redakce): České překlady prací o transformační gramatice

Následující Alois Jedlička: Studium současných spisovných jazyků slovanských a problematika variantnosti normy