Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Sté výročí narození prof. V. Mathesia

Redakce

[Články]

(pdf)

-

Také redakce našeho časopisu se připojuje k oslavám stého výročí narození prof. V. Mathesia (nar. 1882, zemř. 1945), jednoho z jeho prvních vedoucích redaktorů, význačného českého a světově uznávaného lingvisty. V. Mathesius měl obdivuhodný talent zaměřit se na jazykovou problematiku aktuální i perspektivní. V několika oblastech tak určil budoucí program rozvoje jazykovědy domácí, o desítiletí předjímal i vývoj lingvistiky světové. Ještě po dlouhé řadě let lze Mathesiův vědecký odkaz úspěšně rozvíjet. To se vztahuje zejména na podnětné myšlenky o aktuálním členění větném. Zpřítomnění vědeckého odkazu V. Mathesia slouží především stať J. Firbase, ale i příspěvky I. Seidlové a L. Uhlířové, které otiskujeme v tomto čísle.

Slovo a slovesnost, ročník 43 (1982), číslo 4, s. 282

Předchozí Alois Jedlička: Typy norem jazykové komunikace

Následující Jan Firbas: „Aktuální členění větné“ (,) či „funkční perspektiva větná“?