Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka

[Kronika]

(pdf)

-

K článku S. Petříka, Hluboký tón v češtině (v I. roč., str. 203 n.), připomíná redakce, že výklad tohoto hlubokého tónu citovým zaujetím, pro který se autor dovolává jen Oberpfalcerova spisu Jazykozpyt, je podán u Trávníčka v jeho Úvodu do české fonetiky (1932, str. 66 n.).

Slovo a slovesnost, ročník 2 (1936), číslo 1, s. 64

Předchozí Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od října do listopadu 1935

Následující E. F. Burian, K. Čapek, J. Čep, J. Durych, F. Halas, J. Hora, Ó. Łysohorsky, V. Nezval, V. Vančura, V. Závada: Básnický dnešek a K. H. Mácha