Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů

[Rozhledy]

(pdf)

-

Časopis SaS přistupuje k uveřejňování řady příspěvků z okruhu jazykovědného pojmosloví. Jde o studie dále zkoumající danou problematiku a v současné etapě zpracování se nepředpokládá diskuse k nim. Po ukončení jejich publikování bude totiž následovat souborné pojednání, v němž se zhodnotí dané pojmy a termíny z hlediska metodologického (světonázorového), současného stavu rozvoje československé jazykovědy a jejich nosnosti a využitelnosti v dalším rozvoji našeho marxisticky orientovaného vědního oboru.

Z hlediska věcného a vývojového provádíme tuto analýzu pojmů a termínů v zásadě ve dvou etapách, časově zhruba vymezených koncem 40. let a poté od začátku 50. let do současnosti. Tyto dílčí studie přinášejí materiál využitelný k prohloubenému studiu dějin českého mluvnictví, které se v souladu s novými výzkumnými úkoly dostávají do popředí badatelského zájmu naší lingvistické veřejnosti.

Slovo a slovesnost, ročník 48 (1987), číslo 3, s. 232

Předchozí František Čermák: Nizozemský lexikografický projekt století

Následující Eva Macháčková: O názorech na dichotomii langue a parole (K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů)