Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Diskuse o stylu

rd. (= Redakce)

[Články]

(pdf)

-

Otázky o podstatě stylu jsou dosud značně sporné; rovněž je sporné, kam zařazovat stylistiku v třídění věd duchovědných. Jde však o otázky důležité a pro zaměření současné jazykovědy aktuální; náš časopis přihlížel k nim dosud spíše jen příležitostně. Proto jsme zahájili v letošním ročníku Slova a slovesnosti odbornou debatu o těchto problémech, abychom přispěli k jejich objasnění a řešení.

Zahajujeme ji příspěvkem J. M. Kořínka, a to právě proto, že zčásti polemisuje s názory v našem časopise vyslovenými. Následovati budou příspěvky Boh. Trnky, Boh. Havránka a J. Mukařovského, které se rovněž týkají otázek probíraných v stati Kořínkově, a čl. V. Mathesia o praksi stylové. Doufáme, že budeme moci připojiti ještě i příspěvky jiné.

Slovo a slovesnost, ročník 7 (1941), číslo 1, s. 28

Předchozí František Trávníček: Funkce českého přízvuku

Následující Josef M. Kořínek: O jazykovém stylu (Diskuse o stylu I)