Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Verš a věta. Rytmické a větné členění v české poezii druhé poloviny 19. století

Miroslav Červenka, Květa Sgallová

[Články]

(pdf)

Verse and sentence. Rhythmical and syntactic segmentation in the Czech poetry of the second half of the 19th century

Texty článků budou doplňovány postupně.

Slovo a slovesnost, ročník 58 (1997), číslo 4, s. 241-287

Předchozí Časopisy vydávané Ústavem pro jazyk český AV ČR a distribuované firmou MYRIS TRADE, s.r.o., P.O. Box 2, 142 00 Praha 4

Následující Jan Hajič, Barbora Hladká: Morfologické značkování korpusu českých textů stochastickou metodou