dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovo a tvar

Vl. Sk. (= Vladimír Skalička)

[Kronika]

(pdf)

Slovo a tvar

Naši slovenští přátelé z Bratislavského linguistického kroužku (zal. r. 1946) začínají vydávat svůj časopis SLOVO A TVAR. Již na prvních dvou sešitech prvního ročníku (roční předplatné Kčs 50,-) je vidět, jak nutný byl tento časopis a co práce mají slovenští strukturalisté před sebou.

Linguistika má na bratislavské půdě dobrou tradici. Je zde cítit působení N. S. Trubeckého, R. Jakobsona, J. Mukařovského, J. M. Kořínka. V jejich stopách a s vlastními podněty chce malá, ale čilá skupina mladých linguistiků pracovat dále.

Co je tu obtížných, ale lákavých úkolů! Je třeba po svém zasáhnout do ústředního problému dnešní linguistiky, do problému znaku (srv. příspěvek J. Růžičky, O jazykovom znaku, v 2. čísle A. V. Isačenko, Jazyk a skutočnost). Slovenský jazyk musí stále bojovat o pojetí normy, jak to bylo vidět zvláště při činnosti puristů (E. Pauliny, Namiesto úvodu slovo o slovenskom purizme). Slovenština potřebuje i mnoho theoretické práce v detailech (Št. Peciar, O užívání slabičnej a neslabičnej podoby predložiek v, s, z, k v spisovnej slovenčine). Zvláště je však zapotřebí theorie slovenského literárního jazyka (N. Beniaková, K problematike dnešného výkladu básnického diela, S. Šmatlák, Príspevok k štýlu slovenského literárného realizmu a j.). Nás může potěšit, jak dobře si na Slovensku všímají české vědecké literatury. Máme vůči nim stejný závazek.

Slovo a slovesnost, ročník 10 (1948), číslo 2, s. 121

Předchozí František Kopečný: Druhé hovory o českém jazyku

Následující K. H. (= Karel Horálek): Linguistický a literárně vědecký časopis v Bulharsku