Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Linguistický a literárně vědecký časopis v Bulharsku

K. H. (= Karel Horálek)

[Kronika]

(pdf)

Revue linguistique et littéraire bulgare

Poválečné bulharské linguistické a literární vědě udává ráz mladá generace pokrokových pracovníků, v jejichž čele stojí strukturalista prof. I. Lekov. Bylo ustaveno „Sdružení filologů slavistů v Bulharsku“ (Družestvoto na filolozite — slavisti v Bălgarija), jež vydává časopis Ezik i literatura s podobným zaměřením jako má Slovo a slovesnost, sledující [122]však více zřetele pedagogické a postrádající methodické vyhraněnosti. Redakční komitét, prof. I. Lekov, prof. P. Dinekov, Dr. A. Andrejčin, Cv. Minkov, D. Osinin, N. Kostov a Dr. S. Stojkov, tvoří zároveň hlavní kádr přispěvatelů. V pestrém obsahu prvního ročníku převládají příspěvky informativního rázu; prof. slovanských literatur E. Georgiev má zde studii o K. Čapkovi, Andrejčin o verši Chr. Boteva, Lekov o sociálním vrstvení v bulharském lexiku atd. Literárně historické příspěvky jsou většinou přizpůsobeny potřebám doby. V dosud vyšlých číslech II. ročníku upoutá pozornost hlavně Lekovův článek o současných úkolech slovanské jazykovědy, který je poměrně dobře zpraven o novější slavistické literatuře. E. Georgiev má zde shrnující studii o Jiřím Wolkrovi. Vítanou částí časopisu jsou bibliografické přehledy, jež mimo jiné vzbuzují přání, aby konečně nastaly normální knižní styky mezislovanské.

Slovo a slovesnost, ročník 10 (1948), číslo 2, s. 121-122

Předchozí Vl. Sk. (= Vladimír Skalička): Slovo a tvar

Následující Pavel Trost: Úvody do fonologie