Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Literárně kritické dílo Věry Liškové

rd (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

Ouevre critique et littéraire de V. Lišková

Třebaže Posmrtný odlitek z prací Věry Liškové vyšel již v roce 1945 (v nakladatelství Melantrichu, str. 188), pokládáme přece za svou povinnost zaznamenati zde vydání této knihy. Patřilať Věra Lišková k horlivým přispěvatelům Slova a slovesnosti v prvých letech okupace a právě metodologická vyhraněnost našeho časopisu prospívala i jí, žačce zemřelého Arna Nováka, v jejím hledání kritických metod a při jejím postupném vyzrávání, které bylo přerušeno tragickou smrtí za náletu v Brně 20. listopadu 1944. „Posmrtný odlitek“, v němž jsou přetištěny i všechny větší studie uveřejněné Liškovou ve Slově a slovesnosti, byl uspořádán Miladou Sučokovou a Bohuslavem Havránkem a byl opatřen bibliografií autorčiných prací. Předmluvu napsal Jan Mukařovský.

Slovo a slovesnost, ročník 10 (1948), číslo 3, s. 192

Předchozí Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v době od března 1945 do prosince 1945

Následující BHk (= Bohuslav Havránek): Publikace k Jungmannovu jubileu