Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Statistika v historické dialektologii

Jan Průcha

[Chronicles]

(pdf)

Статистика в исторической диалектологии / La statistique dans la dialectologie historique

V Budapešti vyšla kniha významného maďarského badatele v oblasti dějin jazyka a nářečí L. Pappa, Historická dialektologie a lingvistická statistika;[1] upozorňujeme na ni proto, že je jedním z prvních pokusů o využití kvantitativních metod při studiu nářečí a jejich dějin. Autor vyložil svůj postup a výsledky celkem podrobně též francouzsky.[2]

Vlastním předmětem Pappova výzkumu je tzv. íkání (tj. výskyt nářečního í místo spis. é) v některých maďarských nářečích 16. stol. Na rozsáhlém materiálu (celkem 230 000 slabik ze 400 textů) provedl autor zejména tato statistická šetření: 1. zjištění četností výskytu pozitivních a negativních případů tzv. íkání a jejich vzájemných kvantitativních poměrů, 2. stanovení proporcí mezi počtem všech morfémů a počtem různých morfémů zasažených íkáním, a to celkově i vzhledem k různé pozici morfému ve slově. Každý text byl pak charakterizován jistou statistickou veličinou udávající stupeň jeho íkání. Na základě numerických výsledků odhaluje pak autor spolehlivě centra i vedlejší území íkání a přibližné jejich hranice (na základě textů lokálně určených). Je zajímavé, že tyto územní celky se nekryjí s centry íkání v dnešní maďarštině.

Pappova kniha je praktickým příkladem toho, jak kvantitativní postupy, využité zkušeným lingvistou, odkrývají nové skutečnosti i v historické dialektologii a v historické jazykovědě.[3]


[1] László Papp, Nyelvjárástörténet és nyelvi statisztika, Budapest 1963, vyd. MAV, 186 s.

[2] Application de la statistique linguistique aux recherches de dialectologie historique, Acta linguistica (Budapest) 12, 1962, 67—94.

[3] Viz např. V. V. Ivanov, Verojatnostnoje opredelenije lingvističeskogo vremeni, Voprosy statistiki reči, Leningrad 1957, 62—72; T. Janakiev, About a probable model of the comparative historical linguistics, Ezik i literatura 1962, č. 5, 1—14; M. Čejka - A. Lamprecht, Jak staré jsou slovanské jazyky, Věda a život 1963, č. 2, 100—103.

Slovo a slovesnost, volume 25 (1964), number 3, p. 244

Previous Slavomír Utěšený: První maďarský regionální nářeční atlas; metodika a technika jeho zpracování

Next Marcel Cohen: Problémy jazykovědy jako vědy (Předneseno 6. 5. 1964 při udělení čestného doktorátu Karlovy university)