Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Oprava

rd (= Redakce)

[Chronicles]

(pdf)

-

Do příspěvku P. Nováka K jednomu modelu stylistické složky jazykového kódování (s. 29—40) dostaly se až po imprimování tyto rušivé tiskové chyby: na s. 35, 6 ř. sh. má být spojka a vytištěna kurzívou, v témž řádku místo symbolu pro vztah „být menší nebo roven“ ⩽ má být symbol pro vztah neostré inkluze („být podmnožinou nebo být roven množině“) a v pozn. 30, 4. ř. má být místo symbolu s symbol S.

Slovo a slovesnost, volume 27 (1966), number 2, p. 192

Previous BHk (= Bohuslav Havránek): Slavistické publikace michiganské university

Next Československé kolokvium o fonologii a fonetice ve Smolenicích r. 1965