Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jihoameričtí autoři o teorii množin

Ladislav Nebeský

[Chronicles]

(pdf)

Южноамериканские авторы о теории множеств / Auteurs de l’Amérique du Sud sur la théorie des ensembles

Útlá knížka dvou peruánských autorů[1] si klade za cíl seznámit lingvistického čtenáře s elementární teorií množin. Je nesporné, že matematické pojmy, které se v ní předkládají, nacházejí uplatnění všude tam, kde vzniká potřeba exaktní formulace lingvistických výsledků. Zejména jde o pojmy množinových operací, binární relace a zobrazení (funkce). Jim patří první dvě ze čtyř kapitol. Třetí kapitola je věnována využití dříve zavedených pojmů na řešení složitějších příkladů (jde zejména o komparativní konstrukce v angličtině); čtvrtou kapitolu tvoří kratičká úvaha o možnostech a mezích aplikace množinoteoretického aparátu v lingvistice.

Sympatickým rysem této učebnice je její výstavba. Výklad matematických pojmů je bohatě ilustrován lingvistickými příklady, a přesto hranice mezi matematickým a lingvistickým výkladem je všude zřetelná. To umožňuje s pojmy teorie množin se nejen seznámit, ale naučit se jich i aktivně užívat a nalézat pro ně lingvistickou interpretaci.

Speciálnější matematické výsledky přímo inspirované lingvistikou knížka neobsahuje. To jí lze při tak malém rozsahu ztěží vytýkat. Takové výsledky lze nalézt v jiných pracích, které se však již nematematikovi čtou obtížněji. Tato knížka je může zpřístupnit.


[1] A. Ortiz, E. Zierer, Set Theory and Linguistics, Janua Linguarum, Series Minor nr. 70, The Hague, Mouton 1968, 64 s.

Slovo a slovesnost, volume 31 (1970), number 1, p. 89

Previous Karel Horálek: Nad českým překladem Staigerovy poetiky

Next Josef Vachek: Třetí výroční zasedání Societas linguistica Europaea ve Vídni