Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Sovětská jazykověda včera a dnes

[Discussion]

(pdf)

-

Pod tímto názvem otiskli jsme v předcházejícím čísle našeho časopisu příspěvek K. Horálka o sovětské konferenci zabývající se teoretickými otázkami lingvistickými (srov. s. 125—128). Připojili jsme k němu teze přednášky B. A. Serebrennikova na téma O obsahu marxistické teorie jazyka (s. 128—130), uveřejněné ve dvousvazkovém sborníku Vsesojuznaja naučnaja konferencija po teoretičeskim voprosam jazykoznanija, Moskva 1974. V tomto čísle našeho časopisu otiskujeme teze dalších dvou závažných přednášek na této konferenci (otištěných rovněž v citovaném sborníku) — N. J. Švedovové a A. A. Ufimcevové:

Slovo a slovesnost, volume 36 (1975), number 3, p. 232

Previous Miloš Dokulil: Nové jazykovědné encyklopedie v Spolkové německé republice

Next Natal’ja J. Švedova: O významech jednotek různých jazykových skupin