Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka

[Notice]

(pdf)

-

Pro nedostatek místa budou do příštího čísla časopisu zařazeny ještě tyto příspěvky věnované M. Dokulilovi k jeho 60. narozeninám: Jan Kořenský, Slovo, věta, onomaziologická kategorie; Zdeněk Hlavsa, K protikladu určenosti v češtině; G. P. Neščimenko, Tendencija okačestvljenija i jejo vlijanije na slovoobrazovanije prilagateľnych; Marie Těšitelová, K slovotvorné produktivitě z hlediska kvantitativního.

Slovo a slovesnost, volume 33 (1972), number 2, p. 192

Previous Slavomír Utěšený: Areální aspekty slovotvorné a výrazotvorné variability (Příspěvek k teorii kontaminace a lidové etymologie)

Next Jan Kořenský: Slovo, věta, onomaziologická kategorie