Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Oznámení

Rd. (= Redakce)

[Chronicles]

(pdf)

-

Na žádost prof. B. Hály doplňujeme v úvodním jubilejním příspěvku akad. B. Havránka v posledním čísle minulého ročníku (1945-1955 v české bohemistice) zmínku o publikacích O mluveném slově a Výslovnost spisovné češtiny jmény autorů: autory spisku O mluveném slově jsou Fr. Daneš, B. Hála, Al. Jedlička a M. Romportl, I. díl Výslovnosti spisovné češtiny (Výslovnost slov českých) zpracoval na základě jednání orthoepické komise Ústavu pro jazyk český ČSAV B. Hála. Autor k tomu poznamenává, že neuváděl jména autorů při kolektivních a souborných pracích nevelkého rozsahu, rovněž tak jako jména autorů i závažných příspěvků sborníkových.

Slovo a slovesnost, volume 17 (1956), number 1, p. 64

Previous Zdeněk Tyl: Bibliografické práce z oboru jazykovědy slovanské v letech 1945—1955

Next Arnošt Lamprecht: Vývoj hláskového systému českého jazyka se zvláštním zřetelem k nářečím na Moravě a ve Slezsku