Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Časopisy věnované matematické a aplikované lingvistice

A. Lebedeva

[Kronika]

(pdf)

Журналы по математическому и прикладному языкознанию / Revues consacrées à la linguistique mathématique et appliquée

První periodickou publikací věnovanou matematické a aplikované lingvistice byl časopis Mechanical Translation (od r. 1954) v USA, určený pro informaci lingvistů zajímajících se o problematiku strojového překladu. O jeho první číslo projevilo zájem jen 300 předplatitelů. Nyní vychází v USA (kromě speciálních časopisů v tomto oboru) asi deset periodických publikací, které se matematické lingvistiky rovněž dotýkají. V roce 1962 začal vycházet nový časopis Statistical Methods in Linguistics ve Švédsku (v. SaS 24, 1963, s. 160).

V SSSR se objevila první zpráva o strojovém překladu v časopise Voprosy jazykoznanija v r. 1956. V r. 1957 uveřejnil tento časopis první práce sovětských lingvistů z této oblasti, v r. 1958 již vychází kromě Bjulletena ob’jedinenija pro mašinnomu perevodu několik sborníků prací sovětských autorů.

V současné době se zabývá otázkami matematické a aplikované lingvistiky řada zemí, k nimž patří i Československo. Práce našich lingvistů věnované tomuto oboru uveřejňuje zejména časopis Slovo a slovesnost.

[217]Vzhledem k tomu, že zájem o otázky matematické a aplikované lingvistiky stále roste, uvádíme ve výběru přehled některých periodických i neperiodických publikací, které uveřejňují stati a zprávy týkající se těchto oblastí:

 

I. Speciální časopisy:

 

Bjulleten ob’jedinenija po mašinnomu perevodu (SSSR od r. 1957); od r. 1959 přejmenován na Mašinnyj perevod i prikladnaja lingvistika — MPPL

Bulletin d’information du laboratoire d’analyse lexicologique (Francie od r. 1960)

Les Cahiers de Lexicologie (Besançon, Francie od r. 1960)

Keirjó Kokugogaku (Kvantitativní japanistika, Japonsko od r. 1957, nověji se souběžným angl. názvem Mathematical Linguistics)

Mašinnyj perevod (sborník, SSSR od r. 1958) — MP

Materialy po mašinnomu perevodu (sborník, SSSR od r. 1958) — MMP

Mathematical Linguistics and Automatic Translation (USA od r. 1959)

Mechanical Translation (USA od r. 1954)

La traduction automatique (Francie od r. 1960)

 

II. Lingvistické časopisy, které příležitostně publikují práce z tohoto oboru:

 

Acta Linguistica (Maďarsko)

Acta Linguistica (Dánsko)

Antropological Linguistics (USA)

Bulletin de la Société linguistique de Paris (Francie) — BSL

Cahiers de linguistique théorique et appliquée (Rumunsko)

Časopis pro moderní filologii (ČSSR) — ČMF

International Journal of American Linguistics (USA) — IJAL

International Journal of Slavic Linguistics and Poetics (Holandsko)

Journal of the Acoustical Society of America (USA) — JASA

Language (USA)

Language and Speech (Anglie)

Lingua (Holandsko)

Papers on Formal Linguistics (Holandsko)

Philologica Pragensia (ČSSR)

Phonetica (USA — Švýcarsko)

Slavica Pragensia (ČSSR)

Slovo a slovesnost (ČSSR) — SaS

Studia linguistika (Švédsko)

Studii şi Cercetări Lingvistice (Rumunsko)

Voprosy jazykoznanija (SSSR) — VJaz

Word (USA)

Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung (dříve Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft, NDR)

 

III. Nelingvistické časopisy, které rovněž příležitostně publikují práce z matematické lingvistiky:

 

American Documentation (USA)

Analysis (Anglie)

Aplikace matematiky (ČSSR)

Automatisme (Francie)

Automatizace (ČSSR)

Behavioral Science (USA)

Biometrika (Anglie)

Bulletin of the Research Council of Israel 9F (Mathematics and Physics) (Izrael)

Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences (Francie)

Computers and Automation (USA)

Cybernetica (Belgie)

Electronics (USA)

Information and Control (USA)

Inquiry (Norsko)

IRE Transactions on Human Factors in Electronics (USA)

IRE Transactions on Information Theory (USA)

Journal of Documentation (Anglie)

The Journal of Symbolic Logic (USA)

Kibernetičeskij sbornik (SSSR)

Kybernetik (NSR)

Matematičeskoje prosveščenije (SSSR)

Methodos (Itálie)

Metodika a technika informací (ČSSR)

Nachrichten für Dokumentation (NSR)

Problems in Information Storage and Retrieval (USA)

Problemy kibernetiki (SSSR) — PK

The Quarterly Journal of Experimental Psychology (USA)

Revue de la Documentation (Holandsko)

[218]Revue de mathématiques pures et appliquées (Rumunsko)

Sdělovací technika (ČSSR)

Stroje na zpracování informací (ČSSR)

Studia logica (Polsko)

Studii şi cercetări matematice (Rumunsko)

Synthese (Holandsko)

Voprosy filosofii (SSSR)

Voprosy psichologii (SSSR)

Zastosowania matematyki (Polsko)

Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik (Švýcarsko)

Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik (NDR)

 

IV. Bibliografické publikace:

 

Bibliographie linguistique (Holandsko)

Bulletin signalétique I. Mathém. (Francie)

Current Research and Development in Scientific Documentation (USA)

International Journal of Abstracts: Statistical Theory and Method (USA)

Mathematical reviews (USA)

Referativnyj žurnal, Matematika (SSSR)

Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete (NSR)

Slovo a slovesnost, ročník 24 (1963), číslo 3, s. 216-218

Předchozí Zdeněk Tyl, Milena Tylová: Česká jazykověda v roce 1962 (Část I: Lingvistika obecná, srovnávací a slovanská)

Následující František Daneš: „Já myslel — tys myslel“