Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Dodatečné publikace o VI. mezinárodním sjezdu slavistů v Praze 1968

Anna Jirsová

[Kronika]

(pdf)

Добавочные публикации о 6-ом международном съезде славистов в Праге 1968 / Publications postérieures dédiées au VIe Congrès international des slavisants à Prague (1968)

V nakladatelství Academia vyšla v r. 1970 Akta VI. mezinárodního sjezdu slavistů.[1] Tento sborník obsahuje materiály ze zasedání VI. MSS v Praze, konaného 7.—13. 8. 1968.[2] Tvoří závěrečnou část sjezdových publikací. Dvě z nich, Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů a Resumé přednášek, příspěvků a sdělení, vyšly ještě před zahájením sjezdu, v r. 1968.

Těžiště publikace je především v zaznamenaných diskusních příspěvcích přednesených k jednotlivým referátům a sdělením na sjezdu. Celá diskuse je rozdělena do pěti tematických okruhů, daných pracovními a jednacími sekcemi sjezdu (stejné členění je i v obou předchozích sbornících): (a) jazykověda, (b) literární věda, (c) literárně lingvistické problémy, (d) lidová slovesnost, (e) historické problémy. V každém oddílu je nejprve uveden seznam referátů (přednesených i nepřednesených) s údaji, kde jsou uveřejněny, pak následují diskusní příspěvky v zestručněném (většinou autorizovaném) znění.

Sborník obsahuje též záznam o slavnostním zahájení a zakončení sjezdu, zprávu o zasedání všech 16 komisí, které během sjezdu jednaly, resumé přednášek a sdělení dosud neotištěná, seznam přihlášených účastníků sjezdu a jmenný rejstřík. Je cenným doplněním celkového obrazu sjezdového jednání.

Dále vyšly ještě tyto publikace týkající se sjezdu (vydané Slovanskou knihovnou při Státní knihovně ČSSR): VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968, Bibliografie prací věnovaných sjezdu, Praha 1969, 135 s., a Katalog slavistické literatury 1963—1968, vystavené na VI. mezinárodním sjezdu slavistů v Praze 1968 a věnované Slovanské knihovně, Praha 1970, 287 s. — Soupis referátů o tomto sjezdu vyjde v časopise Slavia 1971, č. 4.


[1] VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu 1, 2, Academia, Praha 1970, 780 s.

[2] Srov. o něm zprávu v SaS 30, 1969, s. 59n. a 191n.

Slovo a slovesnost, ročník 32 (1971), číslo 3, s. 285

Předchozí Eva Pokorná, Vlasta Červená: Nový česko-německý slovník

Následující Eva Pokorná: Německá encyklopedie Die deutsche Sprache