Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka k čl. L. Uhlířové „Aktuální členění v současné generativní teorii“ na s. 37—43 tohoto čísla

František Daneš

[Kronika]

(pdf)

-

Pokud jde o revizi „standardní“ teorie Chomského generativní gramatiky, uskutečněnou samým jejím autorem, o níž instruktivně píše L. Uhlířová na s. 38/39, nebude bez zajímavosti pro naše čtenáře názor prof. Chomského z r. 1966. V dopise z jara 1966 jsem prof. Chomského upozornil (s odvoláním na práce českých lingvistů), že fakta aktuálního členění ukazují, že pro sémantickou interpretaci mohou být relevantní i jevy povrchové struktury, což ovšem vyžaduje revizi dosavadní jeho koncepce. Ve své zajímavé odpovědi trval však tehdy Ch. ještě pevně na tom, že „all of these matters fit rather nicely into framework suggested … in my Aspects of the Theory of Syntax“.

Slovo a slovesnost, ročník 33 (1972), číslo 1, s. 80

Předchozí Josef Vachek: Třetí díl Martinetova sborníku

Následující Bohuslav Havránek: K šedesátinám Miloše Dokulila