Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti

J. P. (= Jan Petr)

[Články]

(pdf)

Национальные языки в развитом социалистическом обществе / National languages in a developed socialist society

Ve dnech 19.—21. září 1983 se konalo v hlavním městě Moldavské SSR Kišiněvě mezinárodní sympozium, v jehož rámci se posoudil stav realizace cílového projektu Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti (12.4 CP 27) a rozpracovanost připravované kolektivní monografie „Aktuální problémy fungování a rozvoje národních jazyků v zemích socialistického společenství“ (SaS, 43, 1982, s. 28—30). Jednání, které mělo šíře pojatou sociolingvistickou problematiku o jazykové situaci v jednotlivých sovětských republikách a autonomních republikách a oblastech a o realizaci leninské jazykové politiky, navázalo na první zasedání kolektivu autorů zmíněné monografie v Liblicích r. 1981 (srov. SaS, 43, 1982, č. 1). Referáty J. Petra, Ju. D. Dešerijeva, W. Hartunga a J. Krause, které uveřejňujeme v tomto čísle SaS, odrážejí současný stav realizace cílového projektu. O průběhu kišiněvského sympozia podává podrobnou informaci zde otištěný referát J. Petra. Z něho je patrný široký tematický okruh zasedání, jehož se zúčastnili četní představitelé jazykovědy z SSSR a zemí socialistického společenství. Dokumentuje také rozvoj marxistické sociolingvistiky a významné výsledky, jichž bylo dosaženo v období (budování) rozvinuté socialistické společnosti při uskutečňování leninské národnostní otázky, zvl. jazykové politiky. V neposlední řadě stati a referáty, uveřejněné v tomto čísle SaS, jsou výrazem poděkování všem, kteří se přičinili o úspěch sympozia, zvláště představitelům AV SSSR a četným pracovníkům AV Moldavské SSR v Kišiněvě.

Slovo a slovesnost, ročník 45 (1984), číslo 3, s. 177

Předchozí Iva Nebeská: Slovenská monografie o vývoji subjektivního slovníku

Následující Jan Petr: Mezinárodní cílový projekt Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti, jeho metodologický, sociálně lingvistický a vědeckopraktický význam