Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Eva Macháčková zemřela

red. (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

Eva Macháčková is deceased

Opustila českou lingvistickou obec dne 15. května ve věku, kdy teprve začínala zúročovat své vědecké schopnosti a zkušenosti; bylo jí 54 let. Celá její jazykovědná aktivita byla spjata s Ústavem pro jazyk český; nejprve pracovala v oddělení, které zavádělo nové technické postupy do lingvistické práce, pak přešla do oddělení gramatiky, kde mohla nejlépe uplatnit své nadání teoretické, svůj jemný smysl pro jazyk i pracovní výkonnost a iniciativu. Ve středu jejího zájmu byla syntax: ve své kandidátské disertaci o analytických predikátech prokázala na konkrétním příkladu nosnost valenčního pojetí české skladby a dále je pak rozvíjela jako iniciativní člen skupinky Danešových spolupracovníků svým významným podílem na kolektivních dílech, která z této dílny vyšla: na Větných vzorcích v češtině (1981, 2. vyd. 1987) a na 3. svazku akademické Mluvnice češtiny (1987). Se skromností a zároveň houževnatostí jí vlastní se pak připojila ke skupině, která pracuje na valenčním slovníku českých sloves, opět kolektivním díle, kde každá stránka textu je vykoupena dlouhou, trpělivou prací, avšak zároveň vyžaduje samostatné, koncepční myšlení. V posledních třech letech dokázala přitom vykonávat funkci vědecké tajemnice ústavu, publikovat články popularizační i teoreticky náročné: jen ve Slově a slovesnosti vyšel v tomto období její příspěvek o valenčních slovnících (s N. Svozilovou, roč. 51, s. 219–230), o Tesnièrově syntaxi (52, s. 28–31), o posesivním dativu (53, s. 185–192) a o transformačních typech v češtině (53, s. 273–281). Těžké, ochromující nemoci vzdorovala s neokázalou statečností takřka do poslední chvíle: s nesmírným vypětím ještě dopisovala stať o spojkách v podmínkových souvětích do Naší řeči. Eva Macháčková nám bude všem scházet.

Slovo a slovesnost, ročník 54 (1993), číslo 4, s. 318

Předchozí Jana Slavíčková: Kees de Bot – Ralph B. Ginsberg – Claire Kramsch (ed.): Foreign Language Research in Cross–Cultural Perspective

Následující Renata Blatná, Jitka Radoňová: 5. kongres Euralexu ve finském Tampere