Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Oprava

R. (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

-

Ve zprávě o orthoepické komisi v předešlém čísle (str. 168) vypadla nemilým nedopatřením při vyjmenování členů této komise jména prof. Vl. Šmilauera a V. Vážného.

Slovo a slovesnost, ročník 9 (1943), číslo 4, s. 220

Předchozí R. (= Redakce): Mathesiův sborník

Následující Redakce, Jan Mukařovský, Bohumil Trnka: Za Vilémem Mathesiusem