Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Mathesiův sborník

R. (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

-

Článek Zd. Vančury Počátek a konec baroka, otištěný v tomto čísle, byl napsán pro sborník, který měl vyjít k šedesátinám prof. Viléma Mathesiuse v rámci Časopisu pro moderní filologii. V posledním čísle tohoto časopisu, jenž přestal vycházet, došlo však umístění jen deset jeho příspěvků (Frinty, Hály, Havránka, Horálka, Janka, Kořínka, Krámského, Křepinského, Trnky a Vachka), šestnáct dalších (Albrechta, Bubna, Čady, Haise, Hegra, Hujera, Kopala, Lyera, Poldaufa, Pražáka, Ryby, Rypky, Skaličky, Šmilauera, Trávníčka a Vážného) bylo otištěno v 1. roč. Českého časopisu biologického a o třech posledních bylo rozhodnuto, že vyjdou podle možnosti. Článek Zdeňka Vančury je jedním z těchto tří, druhý z nich, J. Heidenreicha, byl otištěn v 2. roč. Čes. časopisu filologického. Neuveřejněna zůstala Trnkova bibliografie jubilantových prací.

Slovo a slovesnost, ročník 9 (1943), číslo 4, s. 220

Předchozí P. T. (= Pavel Trost): Jazyková theorie historika jazyka

Následující R. (= Redakce): Oprava