dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka

[Kronika]

(pdf)

-

Pro velký rozsah bude do příštího čísla časopisu zařazen ještě tento příspěvek věnovaný prof. P. Trostovi k jeho 70. narozeninám: Miroslav Komárek, Sémantická struktura deiktických slov v češtině.

Slovo a slovesnost, ročník 38 (1977), číslo 4, s. 352

Předchozí Jaroslav Popela, Jaromír Povejšil: Soupis prací profesora Pavla Trosta 1967—1977

Následující K 30. výročí Vítězného února