dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Časopis Lingua nostra

Stanislav Lyer

[Kronika]

(pdf)

-

Přední italští jazykozpytci Bruno Migliorini[1] a Giacomo Devoto[2] vydávají od r. 1939 ve Florenci (v nakl. Sansoni) italský jazykovědný časopis Lingua nostra, věnovaný především spisovnému jazyku, který je svými tendencemi velmi blízký Slovu a slovesnosti. Redaktoři v něm propagují linguistiku synchronickou a strukturální a hledí jí využíti při řešení praktických otázek jazykových. Toto svoje stanovisko hájí v mnohých teoretických statích proti zastáncům starých linguistických metod i uplatňují v článcích o problémech současné italštiny. Příspěvky si všímají všech stránek jazyka; najdeme tam stati o původu i historii slov, z etymologie i historické jazykovědy; deskriptivní stránka jazyka se probírá ve statích o rozšíření a vlivu italštiny, o jazyku jednotlivých autorů, o vědecké terminologii, o různých funkčních jazycích, o stilistice, synonymice atd. Také se věnuje pozornost normativní mluvnici: jsou tam články o jazykové normě v teorii i v praksi, pokyny ortografické i ortoepické, glosy o interpunkci, o překladech, o zkušenostech při vyučování živých jazyků a pod. Tento časopis zasluhuje pozornosti všech moderních jazykozpytců; nyní vychází třetí ročník.


[1] Srov. referát o jeho knize o současné italštině ve Slovu a sloves. 5, 1939, 110—111.

[2] Přednášel také on sám a jeho žačka G. Porru v Pražském linguistickém kroužku (v. Slovo a slov. 5, 63 a 6, 240).

Slovo a slovesnost, ročník 7 (1941), číslo 4, s. 224

Předchozí Přednášky v Pražském linguistickém kroužku

Následující Vladimír Procházka: Poznámky k překladatelské technice