Časopis Slovo a slovesnost
en cz

DIALOG V SRDCI EVROPY

[Sdělení redakce]

(pdf)

DIALOGUE IN THE HEART OF EUROPE

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Praha

pořádá ve spolupráci s Mezinárodní společností pro výzkum dialogu I.A.D.A. – International Association for Dialogue Analysis, Bologna

 

6. mezinárodní kongres I.A.D.A.

DIALOGUE IN THE HEART OF EUROPE

DIALOG V SRDCI EVROPY

Hotel PYRAMIDA, Praha

18.–20. duben 1996

 

Plenární referáty přislíbili: Malcolm Coulthard (University of Birmingham), František Daneš (Ústav pro jazyk český AV ČR), Marcelo Dascal (Tel Aviv University), Paul Drew (University of York), John J. Gumperz (University of California), John Heritage (University of California), Franz Hundsnurscher (Universität Münster), Werner Kallmeyer (Institut für deutsche Sprache Mannheim), Emanuel A. Schegloff (University of California), Sorin Stati (Universita di Bologna), Edda Weigand (Universität Münster).

 

Program bude zahrnovat jednání v sekcích věnovaných následujícím tematickým okruhům:

 

1. Metodologické problémy výzkumu dialogu,

2. Dialog v literatuře a dramatu,

3. Dialog a argumentace,

4. Pracovní dialogy a dialogy občanů s institucemi.

 

Kromě toho bude uspořádán kulatý stůl na téma Dialog a emoce.

Slovo a slovesnost, ročník 57 (1996), číslo 1, s. 77

Předchozí Oľga Schulzová: André Martinet: Mémoires d’un linguiste

Následující Steffen Höhne: Germanoslavica