Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jubileum N. J. Marra

rd (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

-

Při směně roku 1949 a 1950 právem si připomíná společně s vědou sovětskou i pokroková věda vůbec nedožité jubileum 85 let zakladatele sovětské marxistické linguistiky, akademika N. J. Marra. Jeho „nové učení o jazyce“, probojovávajíc si vítězně plné uznání doma, šíří se všude, kde se vytváří nová společnost a nová věda na podkladě marxismu-leninismu.

Uvádíme proto letošní ročník zásadním článkem o významu Marrovy jazykovědné školy a jsme rádi, že je to právě stať interpreta nejpovolanějšího, akademika I. I. Meščaninova.

Koncem roku 1949 v rámci Dnů československo-sovětského přátelství byl věnován — 24. listopadu — jeden z diskusních večerů o sovětské vědě, pořádaných ministrem školství, věd a umění, právě Marrově škole, aby byl zdůrazněn její význam pro vývoj naší linguistiky. Diskusní večer uvedl prof. dr Frant. Trávníček; jeho projev zahajuje letošní ročník Naší řeči (34, str. 1—6).

Slovo a slovesnost, ročník 12 (1950), číslo 1, s. 45

Předchozí Hugo Siebenschein: Objevy ve třech nedávných knihách o Tomáši Mannovi

Následující CBL. (= Ctirad Bosák, Oldřich Leška): Návštěva akademika I. I. Meščaninova v ČSR