Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka redakce

[Kronika]

(pdf)

-

Redakce považuje za svou povinnost upozornit čtenáře na to, že jak článek Poldaufův, tak referát Jedličkův byly již dlouhou dobu vysázeny, nemohly však dosud vyjít vzhledem k osobité, jubilejní a aktuální thematice předcházejících čísel.

Zejména se to týká příspěvku Poldaufova, založeného — jak je redakci známo — na práci ještě značně starší, který byl v rukopise dodán redakci již koncem r. 1952, avšak pro nával materiálu a pro svůj poměrně velký rozsah nemohl být uveřejněn dříve. Je to tím nemilejší, že mezitím vyšel článek Veyův na obdobné thema a rozvíjející v podstatě touž základní myšlenku v Revue des études slaves za r. 1952, k němuž autor mohl ovšem přihlédnout již jen v korektuře.

Slovo a slovesnost, ročník 15 (1954), číslo 2, s. 96

Předchozí Zdeněk Urban: Neznámý dopis Boženy Němcové

Následující Lubomír Doležel: K obecné problematice jazykového stylu (Příspěvek do diskuse)