Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Fakta mluví

rd (= Redakce)

[Chronicles]

(pdf)

Facta loquuntur

„Pro definitivní uklidnění zbytečně rozčilených myslí heslo teď zní: „Ne Hanka, ale Weingart!“, t. j. věda, pravda, skutečnost“ —. tato slova čteme v nepodepsané předmluvě ke Katalogu výstavy ruského malířství, vydaném r. 1935 Slovanským ústavem; oslavují Weingartovu práci „První česko-církevně slovanskou legendu o sv. Václavu“ (1934).

J. Vajs v Slavii r. 1936 přirovnává na str. 190 „všecky nepříjemnosti“, které Weingart s touto prací měl, k „českým pašiím“ sv. Václava a prorokuje, že tyto pašije Weingartovy skončí stejně slavně jako ony sv. Václava.

Lichocení ani slova útěchy nemění však nic na faktech, která v této Weingartově práci odhalila kritika (v. Slovo a slovesnost 2, 128 n.), ale je smutným dokumentem, že se takováto lichocení tisknou v publikacích vydávaných vědeckým ústavem a ve vážném odborném časopise.

Slovo a slovesnost, volume 3 (1937), number 1, p. 64

Previous B. T. (= Bohumil Trnka): Nová cesta k jazykům

Next Poznámky redakční