Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámky redakční

[Chronicles]

(pdf)

-

Po zlomení čísla došla smutná zpráva o úmrtí vynikajícího spolupracovníka našeho časopisu a člena Pražského linguistického kroužku, F. X. Šaldy. Příští číslo přinese zhodnocení jeho významu od J. Mukařovského.

Toto číslo je věnováno památce A. S. Puškina. Proto ovšem musela redakce dáti v něm přednost článkům puškinským přede vším ostatním a zbylo tak málo místa na obvyklou „Kroniku“ a i na témata jiná. Příští čísla budou míti za to bohatší kroniku a převahou témata bohemistická.

Slovo a slovesnost, volume 3 (1937), number 1, p. 64

Previous rd (= Redakce): Fakta mluví

Next Jan Mukařovský: F. X. Šalda